MIKLUŠEVCI– U prostorijama Općinske zgrade stare trgovine Mikluševci održana je 20. 02. 2016. redovna Izborna Skupština KUD –a Joakim Govlja Mikluševci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD –a Joakim Govlja Mikluševci Slavko Ždinjak i predložio

DNEVNI RED

 1. Izbor radnog predsjedništva
  - Zapisničara
  - Verifikacionu komisiju
  - 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće o radu KUD-a za 2015. Godinu
 3. Izvješće o financijskom poslovanju KUD-a za 2015. g.
 4. Izvješće nadzornog odbora
 5. Rasprava po podnesenim izvješćima
 6. Izmjena i dopuna Statuta
 7. Izbor Kandidacijske i Izborne komisije
 8. Izbor: predsjednika, potpredsjednika, članova Predsjedništva i Nadzornog odbora
 9. Prijedlog plana i programa rada za 2016. god
 10. Razno

Izvješće o radu društva podnio je predsjednik Slavko Ždinjak KUD je ostvarilo i realiziralo sve programe koji su bili planirani u prošloj godini. Napomenuo je da su ostvarili 29 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina, Općine Tompojevci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Tompojevci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Slavko koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 71. 000, 00 kn. Predsjednica Nadzornog odbora upoznala je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini donačelnik Općine Tompojevci Zdravko Zvonarić je pohvalio rad društva i zaželio i dalji napredak u svom radu. Predsjednica Saveza Rusina RH, Dubravka Rašljanin pozdravila je sve prisutne i napomenula da ovakav rad zaslužuje sve pohvale. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Miroslav Ljikar donačelnik pozdravio je i zaželio uspješan rad KUD-u. Izmijenjen je Statut i predloženi novi članovi u predsjedništvo, a isto tako i Nadzorni odbor. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan domjenaki neformalni razgovor