PEPETROVCI - U prostorijama Općinske Vijećnice održana je 10. 03. 2019. redovna izvještajna Skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva:

-zapisničara

-verifikacione komisije

- ovjerovitelja zapisnika

2. Izvješće verifikacione komisije

3. Izvješće o radu društva za proteklo razdoblje

4. Financijsko izvješće društva za 2018. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora

6. Rasprava po podnesenim izvješćima i usvajanje istih

7. Plan i program rada društva za 2019

8. Razno.

Izvješće o radu društva podnio je Vladimir Dudaš koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama 33 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Rusina Republike Hrvatske, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Tomislav Rac koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 80. 000, 00 kn rekao je Tomislav. Predsjednica Nadzornog odbora Marina Biljna upoznala je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora. Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini donačelnik Općine Bogdanovci Mario Pavlović spomenuvši da je KUD vrlo uspješno u svom radu na očuvanju nacionalne tradicije i prezentiranju kulture kroz kulturni amaterizam i manifestacije. Sve prisutne pozdravila je i Ljubica Horvat članica Društva „Rusnak“ i poželjela je veću suradnju. je puno uspjeha u ostvarivanju programa za slijedeću godinu. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Velečasni Vladimir Sedlak obratio se prisutnima i naglasio da treba gledati u budućnost i nadati se boljemu. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća za 2018. I plan rada za 2019. Godinu. Predsjednik je pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor u prostorije KUD