PETROVCI - U prostorijama Općinske Vijećnice održana je 11. 03. 2017. redovna Izborna Skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio

DNEVNI RED

      1. Izbor radnog predsjedništva:

          -zapisničara

          -verifikacione kornisije

         - 2 ovjerovitelja zapisnika

  1. Izvješće verifikacione komisije
  2. Izvješće o radu društva za proteklo razdoblje
  3. Financijsko izvješće društva za 2016. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora i usvajanje izvješća
  5. Plan i program rada društva za 201 7. godinu
  6. Razrješenje dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru
  7. Izbor novog predsjedništva i Nadzornog odbora
  8. Razno

Izvješće o radu društva podnio je tajnik društva Vladimir Dudaš koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama 45 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Rusina Republike Hrvatske, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Tomislav Rac koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 80. 000, 00 kn rekao je Tomislav. Predsjednik Nadzornog odbora Mihajlo Holik upoznao je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini donačelnik Općine Bogdanovci rusinske nacionalne manjine Jaroslav Međeši je pohvalio rad društva i zaželio i dalji napredak u svom radu. Sve prisutne pozdravio je Mijo Šajtoš predsjednik Društva „Rusnak“ i poželio je puno uspjeha u ostvarivanju programa za slijedeću godinu. Petar Kiš pozdravio je i zaželio uspješan rad KUD-u ispred DVD-a Petrovci. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2017. Razriješen je dosadašnji Upravni odbor i Nadzorni odbor. Uslijedilo je i izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora, a na prvoj Sjednici izabrat će se i predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednik je pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor u prostorije KUD-a