MIKLUŠEVCI – U prostorijama stare trgovine održana je 23. 05. 2020. redovna Izborna Skupština KUD –a Joakim Govlja Mikluševci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik Kuda-a Slavko Ždinjak i predložio

DNEVNI RED

Izbor radnog predsjedništva

- Zapisničara

- Verifikacionu komisiju

- 2 ovjerovitelja zapisnika

2.Izvješće o radu KUD-a za 2019. Godinu

3. Izvješće o financijskom poslovanju KUD-a od 01. 01.do 31. 12. 2019. g.

4. Izvješće Nadzornog odbora

5. Rasprava po podnesenim izvješćima

6. Izbor Kandidacijske i Izborne komisije

7. Razrješenje dosadašnjim tijelima

8. Izbor- članova Predsjedništva - Nadzornog odbora

9. Plan i program rada za 2020

10. Financijski plan za 2020

11. Različito

Po izboru radnog predsjedništva izvješće o radu KUD -a podnio je predsjednik Slavko Ždinjak i naglasila da KUD-vo tijekom godišnjeg razdoblja preko svojih sekcija ostvaruje zapažene rezultate na očuvanju i razvitku nacionalnog i kulturnog identiteta. Ostvario je i realizirao sve programe koje su bile planirane u prošloj godini. Posebnu ulogu KUD -vo. ostvaruje putem kulturnog amaterizma i to najznačajnijem obliku folklora kao i sintezu ostalih oblika umjetnosti: glazbena, kazališna, zborna, likovna i tamburaška itd. Putem manifestacija Rusina promiče narodnu baštinu kroz prezentaciju izvornog narodnog stvaralaštva, upoznavanje i zbližavanje sudionika manifestacija i njihovih gostiju. Manifestacije potiču međunarodnu suradnju kulturnog stvaralaštva sa sudjelovanjem na manifestacijama i festivalima autohtonih područja Rusina te zemljama Europe i svijeta u kojima žive i organizirano djeluju dijaspore Rusina. Violeta Hirjovati tajnica je izvijestila o financijskom poslovanju sve prisutne na Skupštini i pojasnila stavke na kojima je bilo nejasnoća i konstatirala je da je KUD -vo radilo po programima koji su u potpunosti ostvareni. Rasprava o podnesenom izvješćima bila je konstruktivna i bez izmjena i nezadovoljstva članova Skupštine. Razriješeno je dosadašnje rukovodstvo i Nadzorni odbor, nakon čega je uslijedio Izbor, tako da je izabrano je novo predsjedništvo KUD-a Joakim Govlja, i odmah je izabran za predsjednika Slavko Ždinjak, a za njegovog zamjenika Lesya Mudri i tajnica Violeta Hirjovati.

Poslije kraće rasprave članovi skupštine su jednoglasno prihvatili plan i program rada za 2020 i financijski plan. Po završetku predsjednik je svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.