PETROVCI - U prostorijama KUD -a Joakim Hardi Petrovci održana je 07. 12. 2018. redovna Izvkeštajna  Skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio

DNEVNI RED

  1. Izbor radnog predsjedništva:

-zapisničara

-verifikacione kornisije

- 2 ovjerovitelja zapisnika

  1. Izvješće o radu društva za proteklo razdoblje
  2. Plan i program rada društva i financijski plan za 201 9. godinu
  3. Razno

Izvješće o radu društva podnio je Predsjednik društva Željko Kostelnik koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama preko 30 nastupa nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Rusina Republike Hrvatske, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini nazočio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada i financijski plan za 2019.. Predsjednik je pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.