VUKOVAR – U prostorijama Saveza Rusina RH. Vukovar, Vijeća Europe 93, održana je 09. 12. 2017. redovna izvještajna skupština KUD – a Osif Kostelnik Vukovar. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Vlado Rusin i predložio

DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2017. godinu
4. Financijsko izvješće za 2017. g.
5. Rasprava po podnesenim izvješćima
6. Usvajanje podnesenih izvješća
7. Plan rada društva za 2018. god, financijski plan za 2018 i usvajanje istih
8. Razno
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik Vlado Rusin napomenuvši da je društvo imalo sa svim sekcijama preko dvadesetak nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina, Grada, Vijeća rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara i ostalih. Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini bio je nazočan član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik,. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2018. godinu i predsjednik se svima zahvalio.