Vukovar - U prostorijama Saveza Rusina Republike Hrvatske, Vijeća Europe 93, održana je 12. ožujka 2022 redovna izvještajnu Skupština Saveza Rusina Republike Hrvatske. Poslije izbora radnog predsjedništva predsjednica Dubravka Rašljanin prezentirala je izvješće o radu i financijsko izvješće putem video projekcije. Uz kraće obrazloženje izvješća o radu i financijskom izvješću članovi Skupštine nisu imali prigovora. Izvješće Nadzornog odbora konstatiralo je da je financijsko poslovanje Saveza u skladu sa zakonima RH. i programima Saveza Rusina RH. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena. Također je prihvaćen i plan i program rada i financijski plan za 2022. Ulaganja u investicije u planu je krovište zgrade Saveza i dva toaleta na prvom i drugom katu zgrade, kao i nadstrešnica za podrumske prostorije. Pod točkom razno spomenulo se sve manifestacije koje se održavaju da se na vrijeme obavijeste sudionici da bi mogli organizirati nastup. Poslije kraće rasprave Skupštinu je predsjednica zatvorila i pozvala sve sudionike na domjenak.