VUKOVAR – S obzirom na novonastalu situaciju u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, uz stroge preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u prostorijama Saveza Rusina RH. Vukovar održana je 09. 05. 2020. redovna izvještajna Skupština Saveza Rusina Rebublike Hrvatske Vukovar. Skupštinu je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica Saveza Dubravka Rašljanin i predložila

DNEVNI RED

Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu Saveza za 2019. godinu
3. Izvješće o financijskom poslovanju Saveza od 01. 01.do 31. 12. 2019. g.
5. Rasprava po podnesenim izvješćima
6. Prijedlog financijskog plana za 2020
7. Prijedlog plana i programa rada za 2020. god

8. Razno

Po izboru radnog predsjedništva izvješće o radu Saveza podnijela je predsjednica Dubravka Rašljanin putem prezentacije i naglasila da Savez Rusina Republike Hrvatske tijekom godišnjeg razdoblja preko svojih članica ostvaruje zapažene rezultate na očuvanju i razvitku nacionalnog i kulturnog identiteta. Ostvario je i realizirao sve programe koje su bile planirane u prošloj godini. Putem informiranja glasila «Nova Dumka» i «Vjenčića» dječjeg časopisa i putem izdavaštva naših autora skrbi o materinjem jeziku i javnom životu nacionalne manjine i njenih članica. Posebnu ulogu Savez Rusina RH. ostvaruje putem kulturnog amaterizma i to najznačajnijem obliku folklora kao i sintezu ostalih oblika umjetnosti: glazbena, kazališna, zborna, likovna i tamburaška itd. Putem manifestacija Rusina promičemo narodnu baštinu kroz prezentaciju izvornog narodnog stvaralaštva, upoznavanje i zbližavanje sudionika manifestacija i njihovih gostiju. Manifestacije potiču međunarodnu suradnju kulturnog stvaralaštva sa sudjelovanjem na manifestacijama i festivalima autohtonih područja Rusina te zemljama Europe i svijeta u kojima žive i organizirano djeluju dijaspore Rusina. Naglasila je da je održana i nova manifestacija „I. Sajam knjiga i informiranja nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije“ u Gradskoj knjižnici Vukovar. Dubravka Rašljanin predsjednica je izvijestila o financijskom poslovanju sve prisutne na Skupštini i pojasnila stavke na kojima je bilo nejasnoća i konstatirala je da je Savez radio po programima koji su u potpunosti ostvareni.

Rasprava o podnesenom izvješćima bila je konstruktivna i bez izmjena i nezadovoljstva članova Skupštine. Poslije kraće rasprave članovi skupštine su jednoglasno prihvatili podnesena izvješća. Plan i program rada za 2020 i financijski plan je da Savez Rusina Republike Hrvatske, radi sudjelovanja naše nacionalne manjine u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi ostvarivanjem i zaštitom Rusina, u cilju ostvarivanja naših prava i sloboda Savez Rusina i dalje će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave,predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za našu nacionalnu manjinu, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina. Napomenula je da za 2020 godinu KD Rusina i Ukrajinaca „kaljina“ nije predala zahtjev za financiranje preko Savjeta za nacionalne manjine RH. Nije bilo nikakvih prigovora o planu i programu i financijsko planu radu Saveza. Nakon kraće rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2020. godinu. Po završetku predsjednica se svima zahvalila i pozvala sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.