VUKOVAR – U prostorijama Saveza Rusina RH. Vukovar održana je 16. 03. 2019. redovna izvještajna Skupština Saveza Rusina Rebublike Hrvatske Vukovar. Skupštinu je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica Saveza Dubravka Rašljanin i predložila

DNEVNI RED

Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu Saveza za 2018. godinu
3. Izvješće o financijskom poslovanju Saveza od 01. 01.do 31. 12. 2018. g.

4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Rasprava po podnesenim izvješćima
6. Prijedlog financijskog plana za 2019
7. Prijedlog plana i programa rada za 2019. God

8. Razno

Po izboru radnog predsjedništva izvješće o radu Saveza podnijela je predsjednica Dubravka Rašljanin putem prezentacije i naglasila da Savez Rusina Republike Hrvatske tijekom godišnjeg razdoblja preko svojih članica ostvaruje zapažene rezultate na očuvanju i razvitku nacionalnog i kulturnog identiteta. Ostvario je i realizirao sve programe koje su bile planirane u prošloj godini. Putem informiranja glasila «Nova Dumka» i «Vjenčića» dječjeg časopisa i putem izdavaštva naših autora skrbi o materinjem jeziku i javnom životu nacionalne manjine i njenih članica. Posebnu ulogu Savez Rusina RH. ostvaruje putem kulturnog amaterizma i to najznačajnijem obliku folklora kao i sintezu ostalih oblika umjetnosti: glazbena, kazališna, zborna, likovna i tamburaška itd. Putem manifestacija Rusina promičemo narodnu baštinu kroz prezentaciju izvornog narodnog stvaralaštva, upoznavanje i zbližavanje sudionika manifestacija i njihovih gostiju. Manifestacije potiču međunarodnu suradnju kulturnog stvaralaštva sa sudjelovanjem na manifestacijama i festivalima autohtonih područja Rusina te zemljama Europe i svijeta u kojima žive i organizirano djeluju dijaspore Rusina. Dubravka Rašljanin - predsjednica je izvijestila o financijskom poslovanju sve prisutne na Skupštini i pojasnila stavke na kojima je bilo nejasnoća i konstatirala je da je Savez radio po programima koji su u potpunosti ostvareni. Nadzorni odbor pregledano je financijsko izvješće za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. Izvještaj je predan u FINU 21.02.2019. i utvrdili da se financijsko poslovanje vodi uredno i u skladu s pozitivnim propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija odnosno udruga, te predlažu Skupštini da Financijsko izvješće Saveza Rusina Republike Hrvatske za 2018 godinu usvoji. Sve članice Saveza su uredno i na vrijeme predale godišnja izvješća koja se obavljaju putem elektronske aplikacija objavljene na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjineRH.Rasprava o podnesenom izvješćima bila je konstruktivna i bez izmjena i nezadovoljstvačlanova skupštine. Poslije kraće rasprave članovi skupštine su jednoglasno prihvatilipodnesena izvješća. Plan i program rada za 2019 i financijski plan je da Savez RusinaRepublike Hrvatske, radi sudjelovanja naše nacionalne manjine u javnom životu RepublikeHrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi sostvarivanjem i zaštitom Rusina, u cilju ostvarivanja naših prava i sloboda Savez Rusina idalje će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave,predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnihmanjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za našu nacionalnu manjinu,međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina.Nije bilo nikakvih prigovora o planu i programu i financijsko planu radu Saveza. Nakon kraćerasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2019. godinu. Po završetku predsjednica se svima zahvalila i pozvala sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor