VUKOVAR – U velikoj Vijećnici Vukovarsko – srijemske županije 05. prosinca. 2018. godine održala se 61. sjednica Vijeća Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko – srijemske županije na kojoj je usvojen program rada i financijski plan za 2019. godinu. Između ostalog Vijeće će surađivati o svim pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom Rusina RH kao i udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije i cijele Republike Hrvatske koje njeguju rusinski jezik, kulturu i tradiciju, te ostalim udrugama po potrebi. Vijeće će u 2019. godini raditi i na konkretnim programima iz kulture, nacionalne knjižnice, etnografske zbirke, povijesne građe i sakupljanje dokumentacije o stradanju rusina u domovinskom ratu. Važna je i suradnja sa rusinima u RH. i suradnja sa rusinima u inozemstvu, a pogotovo za izučavanje materinskog jezika, razvoj sporta, informiranje i elektronski mediji. Na kraju sjednice u ime Saveza Rusina RH. i njegovog predsjednika Dubravke Rašljanin, tajnik Saveza i animator kulture Zvonko Kostelnik uručio je priznanje predsjedniku Vijeća Borisu Bučku u prigodi 50. obljetnice Saveza Rusina RH. za osobit doprinos i suradnju u promicanju i afirmiranju kulture i stvaralaštva Rusina u Republici Hrvatskoj.