ZAGREB - U prostorijama Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ u Zagrebu 30.03.2022 održan je sastanak sa Saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem na kojem su prisustvovali 10 nacionalnih manjina a među njima i Savez Rusina Republike Hrvatske Vukovar sa Zvonkom Kostelnikom i Joakimom Erdeljijem. Predsmet sastanka je bio provođenje Operativnog programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021-2024. godine i aktivnosti o manifestacijama, a raspravljalo se i o drugim temama koje su se doticale nacionalnih manjina koje Saborski zastupnik zastupa.