RUSKI KRSTUR - Učiteljica Melanija Plančak umrla je 22.11.2017 u 88 godini života u Ruskom Krsturu. Radila je u Petrovcima od 1969 godine u razrednoj nastavi, a poslije predaje i rusinski jezik. Sudjelovala je u organizacviji  KUD Joakim Hari na realizaciji raznuih  programa.Pripremala je godišnji časopis "Vijenčić" koji sada izdaje Savez Rusina Republike Hrvatske. Ravnateljica je područne škole u Petrovcima i 1985 odlazi u mirovinu.