SVIDNIK - U organizaciji Saveza Rusina - Ukrajinaca Slovačke završila je61. Kulturna manifestacija Rusina - Ukrajinaca Slovačke Svidnik 2015. U programu su sudjelovali i KUD Joakim Hardi iz Petrovaca i KUD Joakim Govlja iz Mukluševaca: