OSIJEK - U  nedjelju 21. lipnja zatvorana je  8. likovna kolonija  u pansionu Maksimilan u Tvrdji (Franjevačka 12). Uz izložbu radova s Kolonije i predstvaljanja slikara, nastupilo ćje i KUD-o Rusina Osijek sa kulturnim programom. Likovnu koloniju financijski podupire Savjet za nacionalne manjine RH, Osječko-baranjska županija i grad Osijek.