OSIJEK - U organizaciji KUD -a Rusina Osijek uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, grada Osijeka i Osijećko - baranjske županije održali su se 05. prosinca 2015. godine u Osijeku 11. “Dravski valovi“, susreti zborova i pjevačkih grupa Rusina Republike Hrvatske. Nastupili su šest rusinskih društava iz Hrvatske, Matica Slovačka iz Osijeka i jedan ansambl iz inozemstva. Iz hrvatske su nastupili: KUD-o „Osif Kostelnik“ Vukovar; KUD-o „Joakim Hardi“ Pertrovci; LUD-o „Joakim Govlja“ Mikluševci; KD-o Rusina Vinkovci; “Rusnak“ društvo rusina u RH; KUD-o Rusina Osijek i iz Vojvodine KUD-o „Petro Kuzmjak“ iz Novog Orahova

Ahnetka Balatinac