KANIŽA – KUD-o Joakim Hardi iz Petrovaca nastupilo je na 9. manifestaciji posvećenu ukrajinskom pjesniku i humanistu Tarasu H. Ševčenku. Manifestacija se održala 19. i 20. 12.2014 u Društvenom domu u Kaniži pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine RH. i Općine Bebrina
s početkom u 17:00 sati. Organizator je UKPD - o „Taras Ševčenko“ Kaniža a u programu su sudjelovali:
Ukrajinsko kulturno - prosvjetno društvo "Taras Ševčenko" - Kaniža
Ukrajinsko kulturno - prosvjetno društvo "Ivan Franko" - Vukovar
Ukrajinsko kulturno - prosvjetno društvo "Ukrajina" - Slavonski Brod
Kulturno - umjetničko društvo "Posavac" - Kaniža
Kulturno - umjetničko društvo "Andrij Pelih" - Šumeće
Ukrajinsko kulturno - prosvjetno društvo "Lesja Ukrajinka" - Osijek
Kulturno - umjetničko društvo "Joakim Hardi" - Petrovci