RIJEKA – Na poziv KD „Rušnjak“ iz Rijeke KUD Joakim Hardi iz Petrovaca od 10.-12. rujna 2021 gostovalo je u Rijeci na obilježavanju Dana materinskog jezika, obilježavanju 50. obljetnice časopisa Nova dumka i Vjenčića i 10.obljetnice Dana Rusina u RH. Članovi KUD Joakim Hardi predstavili su se sa muškom pjevačkom skupinom koji su izveli rusinske pjesme i folklorna skupina prezentirala je rusinske narodne plesove. KD Rušnjak se predstavilo sa autorskim pjesmama na rusinskom jeziku i nekoliko rusinskih pjesama. Poslije kraćega programa sudionici su razgledali izložbu i Trsat.