RIJEKA - Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca «Rušnjak» Primorsko - goranske županije održalo je   kulturnu manifestaciju „Dani kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko - goranske županije od 15. do 24. travnja 2016. godine u Rijeci na kojoj je sudjelovalo KUD-o Joakim Hardi iz Petrovaca sa cijelovečernjim programom pjesama i plesova