PETROVCI - Etnografska zbirka Rusina Republike Hrvatske u Petrovcima kod Vukovara osnovana je 1978.godine na način daje staro tradicijsko kućište otkupljeno, kuća s pripadajućim gospodarskim zgradama u nastavku kuće , (po dubini parcele) te drvenim ambarom u dvorištu. Kuća i gospodarske zgrade su uređene i muzejski namještene tradicijskim namještajem i predmetima tradicijske upotrebe. Sama kuća građena je početkom 20. stoljeća od naboja a kasnije preinake i dogradnje i od čerpića a manjim dijelom i od pečene cigle. Kuća tipološki pripada zadnjem razvojnom krugu panonske kuće i to kao troprostorna kuća s trijemom ispred cijelog dvorišnog pročelja. Ulični zabat s "volutastim" završetkom je na uličnoj liniji a sjeverna (stražnja) stijenka kuće na susjedovoj međi. Iz spomenutog trijema po sredini kuće ulazi se u pretprostor u čijem je drugom dijelu kuhinja (Priklet zoz otvorenim Kominom). Iz pretprostora prema ulici je prednja hiža a na drugoj strani ulaz je u zadnju hižu a iz ove u robotnu hižu koja je očito naknadno inkorporirana u sastav kuće. Iznad kuhinje je svod (kuba) s rupom na vrhu za odvođenje dima u potkrovlje. Stropovi nad svim prostorima su od "vitlenjaka" među gredama. Krovište je također tipično, drveno, dvostruka stolica pokriveno biber crijepom (dvostruki pokrov). Izvori su podovi bili zemljani no sada su daščani (brodski pod) stoje u novoj funkciji kuće (muzejsk postav), sasvim opravdano. Trakt gospodarskih zgrada koji se nadovezuje na stambenu kuću po dubini dvorišta je uži. Ima tri prostorije među kojima je šupa (kolnica) i štala. Ovdje su podovi zemljani, stropovi također od "vitlenjaka"ali na gredama ispod kojih greda po sredini je tetiva. I trakt gospodarskih zgrada je pokriven drvrnim dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa.Smanjenjem dijela kućišta kako s južne, tako i većim dijelom sa zapadne strane (po dubini) danas je kućište (parcela, okućnica) nepravilna i u odnosu na tradiciju relativno malo. Osim kuće, kako je na početku rečeno, na kućištu je samo jedan drveni ambar.