PETROVCI – U prostorijama Općinske Vijećnice održana je 07.02.2015. redovna izvještajna skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2014. godinu
4. Financijsko izvješće za 2014. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usklađivanje Statuta sa novim zakonom o Udrugama
8. Usvajanje podnesenih izvješća
9. Plan i program rada za 2015
10. Razno
Izvješće o radu društva podnio je tajnik društva Vladimir Dudaš koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama 48 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine , Saveza Rusina, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Na putovanja se putovalo i sa dva i tri KUD-a zbog uštede sredstava i ispunjavanje programa. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Tomislav Rac koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 76.000,00 kn rekao je Tomislav. Predsjednik Nadzornog odbora Mihajlo Holik upoznao je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini Načelnik Općine Bogdanovci Juraj Mihajlović je pohvalio rad društva koje ove godine obilježava 65.obljetnicu svoga rada i zaželio i dalji napredak u svom radu. Andrija Krizmanić predsjednik  Vijeća Općine Bogdanovci naglasio je da će Općina i dalje podržavati rad u svojim mogućnostima a pogotovo ako su ovakvi rezultati koje je ostvarilo u svom radu KUD-o. Ispred Savjeta i Saveza Rusina pozdravio je sve prisutne i Zvonko Kostelnik naglašavajući da će ove godine biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2015. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.