VUKOVAR – U prostorijama KUD-a Osif Kostelnik Vukovar održana je 08.03.2015. redovna izvještajna skupština KUD – a Osif Kostelnik Vukovar. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Vlado Rusin i predložio
DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2014. godinu
4. Financijsko izvješće za 2014. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usklađivanje Statuta sa novim zakonom o Udrugama
8. Usvajanje podnesenih izvješća
9. Plan i program rada za 2015
10. Razno
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik društva Vlado Rusin koji je naglasio da je društvo imalo 28 nastupa u zemlji i inozemstvu. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Zvonko Barna koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje i izvješće o održanoj kulturno zabavnoj večeri u Vukovaru. Predsjednik Nadzornog odbora Slavko Ramač upoznao je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Skupštini se obratila i predsjednica Saveza Rusina Dubravka Rašljanin  i pohvalila je rad društva i zaželjela je i dalji napredak u svom radu. Naglasila je da računa podršku članove Skupštine na njezinu kandidaturu za predstojeće parlamentarne izbore. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2015. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne da sudjeluju u glazbenom literarnom poslije podnevu povodom Dana žena. U programu su čitane pjesme rusinskih pjesnika a KUD –o je priredilo kraći koncert sa pjesmama.