ZAGREB -  25. ožujka 2017. održana  je rusinska kulturna večer na kojoj je gostovao KUD Joakim Hardi iz Petrovaca čiji su članovi izveli predstavu “Državni lopov” prema tekstu Fadila Hadžića.

U publici su bili brojniji stariji pripadnici rusinske nacionalne manjine, ali je bilo i najmlađih što pokazuje da Rusini u glavnom gradu Hrvatske, gdje su inače malobrojni, imaju nasljednike koji će njegovati njihovu kulturu. Predstava je izvedena na rusinskom jeziku, a organizator događaja bio je mr. sc. Irinej Mudri, predastavik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Nakon predstave oko 40 članova KUD-a Joakim Hardi; kazališna, folklorna i tamburška skupina predvođene Zvonkom Kostelnikom, održalo je folklorni nastup.