OSIJEK – Nacionalne manjine grada Osijeka i ove godine su svome gradu na dar poklonile koncert koji se održao u subotu 30. studenog 2019 u Dječijem kazalištu „Branko Mihaljević“.

Nastupilo je 12 nacionalnih manjina i to: bošnjačka, njemačka, albanska, rusinska, crnogorska, češka, ukrajinska, makedonska, slovačka, židovska, srpska i mađarska.

Pod rukovođenjem Jagode Cvetičanin, na koncertu je nastupio združeni zbor nacionalnih manjina izvodeći himnu Republike Hrvatske, himnu Europe te neslužbenu „himnu“ grada Osijeka, „Moj Osijek“. Združeni dječiji zbor, također pod rukovođenjem g-đe Cvetičanin, izveo je pjesmu „Kad bi svi ljudi na svijet“. U združenim zborovima sudjelovali su i članovi KUD Rusina Osijeka a nastupili su i sa izdvojenim točakma uz pratnju orkestra, a pod rukovođenjem Ognjena Zdravkovića.

Pod nazivom „Susret nacionalnih manjina grada Osijeka – gradu na dar“, podržao je i grad Osijek koji je pružio logističku potporu a nacionalne manjine su nakon koncerta jedni s drugima razmjenili kušanje tradicionalnih manjinskih jela.

Ahnetka Balatinac