ZAGREB - Do prethodno navedenih odluka došlo je iz razloga što unatoč popuštanju pojedinih mjera, socijalno distanciranje ostaje ključno i dalje. Naša je zajednička obveza preuzeti odgovornost kako za sebe tako i za djecu, učenike te članove naših obitelji i smanjiti rizik koliko god je to moguće te se prilagoditi novonastalim okolnostima. Vjerujemo kako će biti još prilika kada nas napokon ova nedaća napusti i krenut ćemo jači i odlučniji u ostvarivanju naših ciljeva i programa za pripadnike nacionalnih manjina.

S poštovanjem,
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NACIONALNE MANJINE