ĐURĐEVO - Tradicionalni 17. Festival izvornog pjevanja „Da se ne zaboravi” održan je 24. kolovoza 2019.godine u Zadružnom domu. Među četrnaest pjevačkih grupa iz zemlje i inozemstva stručni žiri je za najbolju proglasio Mlađu miješanu pjevačku skupinu KUD „Žetva” iz Kucure. Specijalnu nagradu, koja se uručuje za posebno isticanje među grupama na Festivalu dobila je više puta nagrađivana Djevojačka pjevačka skupina KUD „Taras Ševčenko” iz Đurđeva. Natjecateljski dio Festivala tradicionalno su otvorili prošlogodišnji pobjednici ženska pjevačka skupina KUD „Jakim Govlja” iz Mikluševaca iz Hrvatske. Osim njih, na bini su nastupile ženske, muške i miješane pjevačke skupine iz Ruskog Krstura, Šida, Novog Sada, Kucure, KUD Joakim Hardi iz Petrovaca iz Hrvatske, Kule, Novog Orahova, Vrbasa, Bikić Dola i Đurđeva.. U revijalnom dijelu Festivala nastupila je Miješana pjevačka skupina„Žukovina” iz Ukrajine. Festival izvornog pjevanja „Da se ne zaboravi” organizirao je KUD „Taras Ševčenko” iz Đurđeva.