MIKLUŠEVCI - KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „JOAKIM GOVLJA“ MIKLUŠEVCI organiziralo je   BOŽIĆNI KONCERT kojise održao 26. 12. 2016. u 19.00  sati u staroj trgovini. Osim domaćeg  KUD-a nastupili su i gosti iz Petrovaca muška pjevačka grupa članovi KUD-a Joakim Hardi i crkveni zborovi iz Tompojevaca i Berka. Priredbi su bili nazočni saborski zastupnik Tomislav Panenić i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik