ILOK - U Slovačkom domu u srijedu 21.veljaće 2024 obilježen je Međunarodni dan materinskoga jezika s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika te njegovanja jezične kulture i kulturne različitosti i višejezičnosti naše županije. U programu su sudjelovali učenici OŠ Julija Benešića iz Iloka, Iločke udruge Ilok, UKPD Ivan Franko Vukovar, Boris Antonio Sanchez Lamoš iz Iloka, Udruga Mađara grda Vukovara KUD Joakim Hardi iz Petrovaca predstavivši se sa dvijema recitacijama Ljubice Falc koje su pročitali Mateja Šovš i Teo Međeši a zatim su otpjevali a cappella pjesme Uzmi zavežljaj i Čiji ji je vrt, Kud Branislav Nušić iz Borova i Mtica Slovačka Ilok. Posjetitelji kulturnog programa imali su priliku čuti jezično bogatstvo stanovnika našeg grada i županije različitim programskim sadržajima. Pored domaćina sve prisutne je pozdravio i Član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Zvonko Kostelnik. Program je organizirala Matica Slovačka u Iloku, Vijeće slovačke nacionalne manjine grada Iloka te Vijeće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko- srijemske županije pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine i Vijeća slovačke nacionalne manjine.