U organizaciji Saveza Rusina RH, u Orahovici je od 26. do 28. rujna održan Okrugli stol na temu Rusini Republike Hrvatske u EU - Rusini Republike Hrvatske jučer, danas, sutra.

Pozvani su bili članovi predsjedništva Saveza Rusina RH, članovi Savjeta izdavaštva Saveza, predsjednici Vijeća i Predstavnici rusinske nacionalne manjine te aktiv učitelja koji priprema materijale za Ljetnu školu.

Radilo se u četiri grupe a objedinjeni zaključci bit će dostavljeni relevantnim institucijama i aktivistima kroz tijela koja su zasjedala na Okruglom stolu.