ORAHOVICA - U organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Hrvatskog Crvenog Križa Osijek održan je Okrugli stol „Rusini jučer, danas i sutra“. U prisustvu članova predsjedništva Saveza Rusina Republike Hrvatske, članova savjeta i uredništva Saveza, predstavnik županijskih, gradskih i općinskih Vijeća Rusinske nacionalne manjine održan je skup od 21 do 23. listopada 2022 u Orahovici odmaralište Merkur. Na skupu je sudjelovalo 30 sudionika i raspravljalo se o:

  • Jačanje pozicije rusinske nacionalne manjine u RH. i lokalnoj upravi i samoupravi u općinama, gradovima županijama. Rezultati popisa stanovništva, rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2021 . može imati značajan utjecaj u području nacionalnog obrazovanja, kulture iupotrebe manjinskih jezika
  • Izmjenu kriterija Financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
  • Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu