ORAHOVICA - U organizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Hrvatskog Crvenog Križa Osijek održan je Okrugli stol „Rusini jučer, danas i sutra“. U prisustvu članova predsjedništva Saveza Rusina Republike Hrvatske, članova Savjeta i uredništva Saveza Rusina Republike Hrvatske održan je skup od 03 do 05. studenog 2023 u Orahovici odmaralište Merkur. Na skupu je sudjelovalo 33 sudionika i raspravljalo se o:

  • Rezultati manjinskih izbora za Vijeća i Predstavnika.Rezolucija o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Hrvatske(koju je Odbor ministara usvojio 23. veljače 2022. na 1426. sastanku zamjenika ministara)
  • Uloga lokalne zajednica u zaštiti i promociji prava Rusinske nacionalne manjine. Očuvanja kulturnog amaterizma, manifestacija – prioritet kulturnih udruga Rusina u Republici Hrvatskoj
  • Prijedlog Sedmog izvješće Republike Hrvatske o primjeni europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima