ZAGREB - U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine 24. studenoga 2022. u prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu održan je seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2023. godinu i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2022. godinu. Seminaru je prisustvovalo oko sto članova udruga i ustanova nacionalnih manjina koji se sufinanciraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine. Cilj Seminara bio je upoznati prisutne predstavnike udruga i ustanova s pripremom prijedloga programa koji se prijavljuju na Javni poziv za sufinanciranje, kao i izradom izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer govorio je o položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, o ulozi Savjeta za nacionalne manjine te o povećanju sredstava za programe kulturne autonomije u 2023. godini. Savjetnica u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine Ida Balić izlagala je o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije putem interneta za 2023. godinu sa osvrtom na greške koje se najčešće pojavljuju u praksi. Zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta Tibor Varga upoznao je prisutne predstavnike udruga i ustanova koje se javljaju na Javni poziv sa interaktivnom predajom godišnjih izvješća za prethodnu 2022. godinu. Okupljenima na Seminaru obratio se i član Savjeta za nacionalne manjine i predstavnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Vladimir Bilek.