PETROVCI - Pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, a u organizaciji Društva "Rusnak", održala se 22. i 23. rujna 2023. godine u Starim Jankovcima i Petrovcima Kultuma manifestacija rusina "Kad je golubica letjela" na kojoj su među sudionicima sudjelovale i članice Saveza Rusina Republike Hrvatske KUD Joakim Hardi Petrovci, KUD Osif Koselnik Vukovar i KUD Rusina Osijek. U okviru manifestacije održaolo se i zasjedanje Svjetskog vijeća Rusina kao i - 20. obljetnica osnutka i rada udruge »Rusnak« Društva Rusina u Republici Hrvatskoj, 220. obljetnica od rođenje Aleksandra Duhnoviča i 100. obljetnica objavljivanja Gramatika bačko – rusinskog govora

Petak, 23. 9. 2022. Petrovci - Dom kulture 18.00 Međunarodna filmska večer

Subota 17.00 Kulturni program Petrovci - Dom kulture