PETROVCI - Savez Rusina Republike Hrvatske Vukovar, KUD Joakim Hardi Petrovci i Vijeće rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci u petak 26. 01. 2024 sa početkom u 18. 00 sati organizirali su 19 "Noć muzeja". Tema ovogodišnje manifestacije je MUZEJI I NOVA PUBLIKA. Devetnaesta Noć muzeja koncipirana je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici i posebno u tom kontekstu razvoj Nove publike, novih programa i razvoj muzeja, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje muzejskih i drugih institucija s organizacijama civilnog društva, razmjenu znanja i općenito razvijanje partnerstva. Manifestacija je počela nastupom muške pjevačke skupine KUD Joakim Hardi iz Petrovaca uz glazbenu pratnju orkestra KUD –a . Manifestacija je bila popraćena sa kuhanim vinom, čajem, slanim kokicama, beljušima koje je pripremila Željka Holik. Mnogobrojna publika mogla je uživati u stalnom postavu Etnografske zbirke u Petrovcima. Folklorna grupa KUD Joakim Hardi iz Petrovaca sudjelovala je u Vinkovcima zajedno sa KD Rusina Vinkovci u Etnografskom muzeju a predstavili su se sa rusinskim pjesmama i plesovima mnogobrojnoj publici koji su velikim aplauzom nagradili amtere iz Vinkovaca i Petrovaca