ZAGREB - Pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savez Rusina Republike Hrvatske i KPD «Rusinka i Rusin» iz Zagreba., organizirali su 10. 12. 2016. god. 2. Kulturnu manifestaciju Rusina Republike Hrvatske «Božić u Zagrebu « u Gradskoj četvrti „Medvešćak“ Voćarska cesta 71 Zagreb.

U sklopu manifestacije obilježili su i:

 • 185. obljetnica doseljenja Rusina u Petrovce i Hrvatsku
 • 180. obljetnica Grko-katoličke Župe u Petrovcima
 •   45. obljetnica časopisa „Nova Dumka“

“Božić u Zagrebu” je manifestacija kulture Rusina Republike Hrvatske a, osnovana je sa ciljem zaštite i razvitka kulturnog stvaralaštva u obliku izvornih Božićnih pjesama i etno osnovama da pobuđuju boljitak za pripadnike naše nacionalne manjine, kako bi čuvali, razvijali i promicali nacionalni i kulturni identitet, sprečavali asimilaciju, na dobrobit kako nacionalne manjine tako i svekolikog razvitka Republike Hrvatske. Osnovali su je Udruge pripadnici Rusinske nacionalne manjine članice Saveza Rusina Republike Hrvatske sa sjedištem u Vukovaru. Manifestaciji se obratila predsjednica KPD Rusinka i Rusin iz Zagreba Olenka Gršković i zaželjela im je puno uspjeha u svom radu i u svojim nastupima. Nadalje je pozvala Dubravku Rašljanin predsjednicu Saveza Rusina Republike Hrvatske da otvori i pozdravi manifestaciju. Dubravka je naglasila da je jako sretna i ponosna što se takva manifestacija održava u Zagrebu jer je to jedan početak suradnje sa našim članicama. Na manifestaciji su nastupille sve ćlanice Saveza i to:

 • KPD„Rusinka i Rusin" Zagreb,
 • KUD „Osif Kostelnik" Vukovar,
 • KUD Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak" Rijeka,
 • KD Rusina Vinkovci,
 • KUD Rusina Osijek,
 • KUD „Joakim Hardi" Petrovci,
 • KD Rusina Cvelferije Rajevo Selo,
 • KUD „Joakim Govlja" Mikluševci.
 • Društvo Rusina i Ukrajinaca „Kaljina" Rijeka