ZAGREB - Savjet za nacionalne manjine RH. održao je u zgradi Vlade Republike Hrvatske 13. veljače 2020 godine 87. sjednicu na kojoj je predložen dnevni redi to:

usvajanje zapisnika sa 86. sjednice

  1. Prijedlog Programa rada Savjeta za naconalne manjine za 2020. godinu 
  2. Informacije o prijedlozima programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije za 2020. godinu pristiglih na javni poziv od 22. studenog 2019. godine.
  3. Razno

Predstavljajući programu rada Savjeta za 2020 godinu, Aleksandar Tolnauer je rekao je da su u radu predviđene 23 mjere, i naglasio da su članovi Savjeta zadnjih godinu dana sudjelovali u donošenju izmjena Zakona o uporabi jezika i pisma, te Zakona za izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, kao i da surađuju sa sveučilištima. Nakon kraće rasprave članovi Savjeta prihvatili su program rada za 2020 godinu.

Na javni poziv za raspodjelu sredstava javilo se 230 udruga sa 1043 programa i to za:

  • područje informiranja predložen je 61 program
  • za izdavaštvo 64
  • za kulturni amaterizam 420
  • za manifestacije 497

Zahtjevi koji su stigli na Javni poziv puno su realniji nego prijašnjih godina kada su sredstva bila tri puta veća od raspoloživih rekao je predsjednik Savjeta.