RAJEVO SELO – U prostorijama osnovne škole održana je 20. 02. 2016. redovna izvještajna skupština KD Rusina Cvelferije Rajevo Seloi. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik Zvonko Hrubenja i predložio

DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2015. godinu
4. Financijsko izvješće za 2015. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usvajanje podnesenih izvješća
8. Plan rada društva za 2016. god, financijski plan za 2016 i usvajanje istih
9. Razno
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik društva Zvonko Hrubenja koji je naglasio da je društvo imalo 7 nastupa u zemlji. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina RH, Općine Drenovci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasila je Katica Đunja koja je i podnijela financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 9. 000, 00 kn rekla je Katica. 
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini. Predsjednica Saveza Rusina RH, Dubravka Rašljanin pozdravila je sve prisutne i zaželjela je uspjeha u budućem radu. Urednica časopisa Nova Dumka Vera Pavlović pozvala je na suradnju i sudjelovanje u Ljetnim školama. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.