MIKLUŠEVCI – U prostorijama Stare trgovine u Mikluševcima održana je 30. 03. 2019. redovna izvještajna Skupština KUD Joakim Govlja . Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Slavko Ždinjak i predložio

DNEVNI RED

Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu KUD-a za 2018. godinu
3. Izvješće o financijskom poslovanju KUD-a od 01. 01.do 31. 12. 2018. g.
5. Rasprava po podnesenim izvješćima
6. Prijedlog financijskog plana za 2019
7. Prijedlog plana i programa rada za 2019. god

8. Razno

Izborom radnog predsjedništva Slavko Ždinjak prezentirao je rad društva u protekloj godini ističući i preko 30 nastupa ostvarenim sa svim sekcijama koje djeluju u društvu. Pojasnio je i financijsko izvješće da se trošili transparentno i u skladu sa zakonima RH. i kriterijima Savjeta za nacionalne manjine RH. Predložio je plan rada i financijski plan za 2019. godinu koji su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Skupštini su nazočili i načelnik Općine Tompojevci Zdravko Zvonarić i Tajnik saveza Zvonko Kostelnik.