MIKLUŠEVCI - U prostoru stare trgovine 02.04.2017 održana je izvještajna Skupština KUD -a Joakim Govlja  Mikluševci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD –a Joakim Govlja Mikluševci Slavko Ždinjak i predložio

DNEVNI RED

 1. Izbor radnog predsjedništva
  - Zapisničara
  - Verifikacionu komisiju
  - 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće o radu KUD-a za 2016. Godinu
 3. Izvješće o financijskom poslovanju KUD-a za 2016. g.
 4. Izvješće nadzornog odbora
 5. Rasprava po podnesenim izvješćima
 6. Prijedlog plana i programa rada za 2017. god
 7. Razno

Izvješće o radu društva podnio je predsjednik Slavko Ždinjak KUD je ostvarilo i realiziralo sve programe koji su bili planirani u prošloj godini. Napomenuo je da su ostvarili 29 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina, Općine Tompojevci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Tompojevci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Slavko koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 70. 000, 00 kn. Predsjednica Nadzornog odbora upoznala je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini donačelnik Općine Tompojevci Zdravko Zvonarić, Đuro Biki predsjednik Mjesnog odbora, član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2017. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan domjenak i neformalni razgovor