OSIJEK - KUD-vo Rusina Osijek održalo je redovnu Godišnju skupštinu 09.01.2016, godine u prostorijama Ober Piko, ugostiteljski obrt, Adamovićeva 2 sa početkom u 17.00 sati. Skupštinu  je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica KUD-a Ahnetka Balatinac i predložila

                                                          DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Zapisničar
- Ovjerovitelji zapisnika – dva člana
- Verifikacijska komisija – tri člana
2. Izvješće o radu za 2015. godinu
3. Financijsko izvješće za 2015. godinu
4. Rasprava o izvješćima
5. Usvajanje izvješća
6. Plan rada za 2016. godinu
7. Rasprava o Planu rada za 2016. godinu
8. Usvajanje Plana rada za 2016. godinu
9. Razno

Izvješće o radu društva podnijela je predsjednica društva Ahnetka Balatinac koja je naglasila da je društvo imalo 28 nastupa u zemlji i inozemstvu. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasila je Lela Đitko koja je i podnijela financijski izvještaj za proteklo razdoblje. Skupštini je prisustvovala  predsjednica Saveza Rusina Dubravka Rašljanin i član Savjeta za nacionalne manjine Zvonko Kostelnik. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednica se svima zahvalila i pozvala na kraće druženje. Na kraju je podijeljen  katalog "Likovne kolonije" koje je izdalo KUD-vo  Rusina Osijek