Vukovar - U prostorijama Saveza Rusina Republike Hrvatske Vijeća Europe 93, u nedjelju 25.rujna 2022. godine održana je Izborna Skupština KUD-a Osif Kostelnik. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste dopredsjednik KUD-a Mirko Doroghazi i predložio DNEVNI RED:

 1. Izbor
 • Radnog predsjedništva
 • Verifikacijske komisije
 • Zapisničara
 • 2 ovjerovitelja zapisnika
 1. Izvješće o radu KUD-a od 01.01.do 25.09.2022 godine
 2. Izvješće o financijskom poslovanju od 01.01.do 25.09.2022 godine
 3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.do 25.09.2022 godine
 4. Usvajanje izvješća od 01.01.do 25.09.2022 godine
 5. Izbor Kandidacijske i Izborne komisije
 6. Razrješenje dosadašnjim tijelima
 7. Izbor - predsjedništva -predsjednika, - potpredsjednika, - Nadzornog odbora KUD-a
 8. Plan i program rada za 2023
 9. Financijski plan za 2023
 10. Različito

Minutom šutnje odana je počast dosadašnjem predsjedniku Vladi Rusinu koji je nakon teške bolesti preminuo.. Izvješće o radu društva podnio je dopredsjednik društva Mirko Dorokazi koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama dosta nastupa i da se nisu mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Rusina Republike Hrvatske, Grada Vukovara, Vijeća rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara i ostalih. Poslije rasprave o aktivnostima i planovima društva, prešlo se na izbor Predsjedništva, Predsjednika i Nadzornog odbora. Poslije prebrojavanja glasova izabran je za Predsjednika Mirko Dorokazi, dopredsjednik, Renato Mikloš, tajnica Ljubica Harhaj i blagajnik Zvonko Brana. Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini nazočio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada i financijski plan za 2023.. Predsjednik je pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.