Predsjedništvo Saveza izvršno je tijelo koje rukovodi svim djelatnostima Saveza između sjednica Skupštine, izvršava odluke Skupštine, smjernice, plan i program Saveza te koordinira rad članica. Predsjedništvo čine predsjednik Saveza, potpredsjednik Saveza te članovi Predsjedništva. Broj članova u Predsjedništvu određuje se tako da svaka udruga članica Saveza delegira po 1 člana u Predsjedništvo.

Predsjedništvo:

 • priprema sjednice Skupštine i prijedloge odluka i svih drugih akata što ih ona donosi;
 • ostvaruje svojim odlukama, zaključcima i drugim aktima smjernice, planove i programe Saveza što ih je donijela Skupština;
 •  koordinira rad članova;
 • razmatra izvješća, što ih druga izborna tijela te uredništvo informiranja i izdavaštva podnose
 • Skupštini, Savjetu za nacionalne manjine Vlade RH , resornim ministarstvima i drugim institucijama Vlade RH i Hrvatskog sabora;
 • odlučuje o materijalnom i financijskom poslovanju Saveza i uredništva informiranja i izdavaštva;
 • raspisuje i provodi natječaje i oglase;
 • bira i imenuje, na osnovi natječaja, tajnika Saveza;
 • bira i imenuje predsjednika i članove Savjeta uredništva informiranja i izdavaštva;
 •  bira i imenuje, na osnovi natječaja, glavnog i odgovornog urednika informiranja i izdavaštva;
 • zapošljava, po potrebi, na osnovi natječaja odnosno oglasa, djelatnike Stručne službe Saveza i uredništva informiranja i izdavaštva;
 •  razrješava dužnosti birane i imenovane iz alineje 7., 8., 9. i zaposlene iz alineje 10. i prije isteka roka koji su izabrani uz obrazloženje sukladno zakonima;
 • odlučuje o primanju u članstvo i isključivanju iz članstva Saveza;
 • donosi u izvanrednim okolnostima odluke iz nadležnosti Skupštine;
 •  predlaže predstavnike Saveza u radna tijela državnih i lokalnih vlasti;
 • bira i imenuje predstavnike Saveza u druge, tuzemne ili inozemne udruge i organizacije;
 • uspostavlja i koordinira međunarodnu suradnju Saveza i njegovih članica, na vlastite ili njihove poticaje odnosno prijedloge;
 • odlučuje o nagrađivanju članica, članova i suradnika Saveza te dužnosnika;
 • donosi Poslovnik, pravilnike i druge akte;
 • obavlja i druge poslove što mu ih povjeri Skupština ili su mu po Statutu, zakonima ili drugim propisima stavljeni u djelokrug;
 •  na svoje sjednice Predsjedništva, po potrebi, poziva saborske zastupnike, predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, počasne predsjednike, predsjednika Savjeta informiranja i izdavaštva, predstavnike školstva i druge suradnike.