Prijavnicu i suglasnost za Ljetnu školu ispuniti i poslati do 24. travnja 2020. godine na e-mail adresu: savezrusina@gmail.com.