PETROVCI - U organizaciji KUD Joakim Hardi iz Petrovaca i Koordinacije Rusinske nacionalne manjine Republike Hrvatske  održana je 03. 01. 2016 g. u Petrovcima promocija knjige Julijana Bučka "Samo će pjesma dalje živjeti" U programu je sudjelovalo KUD Joakim Govlja iz Mikloševaca sa ženskom pjevačkom grupom i vokalnim solistima iz Petrovaca i Vukovara