PETROVCI - U organizaciji Grkokatoličke župe Petrovci i KUD- va Joakim Hardi Petrovci u društvenom Domu „Sokolana“ u Petrovcima 25.12.2014, održan je Božićni koncert. U programu su sudjelovali a
1. KUD „Joakim Hardi“ Petrovci – muška pjevačka skupina
2. KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci – ženska pjevačka skupina
3. Društvo „Rusnak“ Petrovci
4. Učenici PŠ. Petrovci
5. Međužupanijski program mladih „Božić 2015“
Suorganizatori su Mjesni odbor Petrovci i Vinarija Burčak