VINKOVCI – U prostorijama KD Rusina Vinkovci H. V. Hrvatinića 50 održana je 15. 02. 2016. redovna izvještajna skupština KD Rusina Rusina Vinkovci. Skupštinu je otvorila i pozdravila sve članove i goste predsjednica Melanija Pap i predložila

DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2015. godinu
4. Financijsko izvješće za 2015. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usvajanje podnesenih izvješća
8. Plan rada društva za 2016. god, financijski plan za 2016 i usvajanje istih
9. Razno
Izvješće o radu društva podnijela je predsjednica društva Melanija Pap koja je naglasio da je društvo imalo 8 nastupa u zemlji. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina RH, Općine Vinkovci i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasila je predsjednica melanija Pap koja je i podnijela financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 15. 000, 00 kn rekla je Melanija.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini.Član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik i predsjednica Saveza Rusina RH, Dubravka Rašljanin  koja je pozdravila  sve prisutne i zaželjela je uspjeha u budućem radu. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednica se svima zahvalila i zaključila Skupštinu.