PETROVCI – U prostorijama Općinske Vijećnice održana je 14. 02. 2016. redovna izvještajna skupština KUD – a Joakim Hardi Petrovci. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Željko Kostelnik i predložio

DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2015. godinu
4. Financijsko izvješće za 2015. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usvajanje podnesenih izvješća
8. Plan rada društva za 2016. god, financijski plan za 2016 i usvajanje istih
9. Razno
Izvješće o radu društva podnio je tajnik društva Vladimir Dudaš koji je naglasio da je društvo imalo sa svim sekcijama 47 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina, Općine Bogdanovci, Vijeća rusinske nacionalne manjine Općine Bogdanovci, Mjesnog odbora i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Tomislav Rac koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 82. 000, 00 kn rekao je Tomislav. Predsjednik Nadzornog odbora Mihajlo Holik upoznao je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini donačelnik Općine Bogdanovci Mario Pavlović je pohvalio rad društva i zaželio i dalji napredak u svom radu. Predsjednica Saveza Rusina RH, Dubravka Rašljanin pozdravila je sve prisutne i napomenula da ovakav rad našeg najvećeg društva je za primjer svima a, za naredni period kada obilježavamo 185. obljetnicu doseljenja Rusina u Petrovce, 180. obljetnicu Grko-katoličke župe u Petrovcima i 45. obljetnicu časopisa Nova Dumka društvo će imati najviše posla oko organizacije i pripremanje obljetnica. Sve prisutne pozdravio je i član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik naglašavajući da ove godine neće biti smanjena sredstva u odnosu na prošlu godinu i treba se prilagoditi programima prema svojim mogućnostima. Pohvalio je rad svih amatera koji su i iznijeli teret u ostvarivanju svih programa. Petar Kiš pozdravio je i zaželio uspješan rad KUD-u ispred DVD-a Petrovci. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na jedan mali koktel i neformalni razgovor.