VUKOVAR – U prostorijama Saveza Rusina RH. Vukovar, Vijeća Europe 93, održana je 28. 02. 2016. redovna izvještajna skupština KUD – a Osif Kostelnik Vukovar. Skupštinu je otvorio i pozdravio sve članove i goste predsjednik KUD-a Vlado Rusin i predložio

DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
- Zapisničara
- Verifikacionu komisiju
- 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacione komisije
3. Izvješće o radu društva za 2015. godinu
4. Financijsko izvješće za 2015. g.
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava po podnesenim izvješćima
7. Usvajanje podnesenih izvješća
8. Plan rada društva za 2016. god, financijski plan za 2016 i usvajanje istih
9. Razno
Izvješće o radu društva podnio je predsjednik Vlado Rusin napomenuvši da je društvo imalo sa svim sekcijama 27 nastupa u zemlji i inozemstvu. Ovakvi rezultati nisu se mogli ostvariti bez potpore Savjeta za nacionalne manjine, Saveza Rusina, Grada, Vijeća rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara i ostalih. Sve te nastupe trebalo je i financijski podržati i ostvariti naglasio je Zvonimir Barna koji je i podnio financijski izvještaj za proteklo razdoblje za koje je potrošeno više od 41. 000, 00 kn rekao je Zvonimir. Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je sve prisutne sa poslovanjem udruge i financijskim transakcijama koje su se provodile u skladu sa zakonom i financijskim poslovanjem. Nadzorni odbor prati rad tijekom čitave godine i provjerava financijska izvješća svaka tri mjeseca i zadovoljni smo sa radom upravnog odbora.
Od gostiju koji su prisustvovali Skupštini. Član Savjeta za nacionalne manjine RH. Zvonko Kostelnik, a predsjednica Saveza Rusina RH, Dubravka Rašljanin pozdravila je sve prisutne i napomenula da ovakav rad društva je za svaku pohvalu i da im želi uspjeha i u budućem radu. Nakon rasprave prihvaćena su izvješća i plan rada za 2016. godinu i predsjednik se svima zahvalio i pozvao sve prisutne na domjenak u njihove prostorije i neformalni razgovor.