Osijek - 5. prosinca 2020. Facebook grupa KUD Rusina Osijek organizirali su 16. susrete zborova i pjevačkih skupina Rusina Republike Hrvatske,

Virtualni „Dravski valovi“ održavaju se uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH.

Kao član Saveza Rusina RH, KUD Rusina Osijek iskazuje zahvalu Savezu Rusina RH i svim članicama kao i društvima koja sudjeluju na ovim virtualnim Dravskim valovima za susretljivost i podršku u realizaciji ovogodišnjih Dravskih valova.

Također zahvaljujemo svima koji su nam uputili riječi podrške u nastojanju realizacije ovog projekta i nadamo se 17. Dravskim valovima „in live“. Živi nam i zdravi bili!

Nastupaju:

1. KUD Rusina Osijek

2. KD Rusina Vinkovci

3. „Rusnak“, društvo Rusina u RH

4. Matica Slovačka Osijek

5. Dom kulture Ruski Krstur – Vojvodina

6. KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci

7. MKD „Braća Miladinovci“ Osijek

8. KUD „Joakim Hardi“ Petrovci

9. KUD „Osif Kostelnik“ Vukovar